VARFÖR BESÖKA?

DÄRFÖR BÖR DU INTE MISSA FASTIGHETSMÄSSAN

Fyra anledningar att besöka mötesplatsen

Fastighetsbranschen är en bransch i förändring. Trender som hållbarhet och digitalisering påverkar såväl samhälle som fastighetsföretag.  Fastighetsägare ställs inför helt nya kundkrav, utmaningar och tillväxtmöjligheter. 

På FastighetsMässan knyter du kontakt med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Här möter du produktintensiva utställare och tjänsteföretag, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. FastighetsMässan har värdeskapande fastighetsförvaltning i fokus; redskap och verktyg hör inte hemma hos oss. Här får du också ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med branschkollegor, experter och ledande företag i branschen. 

ALLT FÖR DEN BEFINTLIGA FASTIGHETEN PÅ 2,500 KVM

Med fokus på förvaltning

Produktnyheter och innovationer som för ditt projekt framåt. Eller kanske nästa spännande investeringsmöjlighet?

INGENTING ÖVERTRÄFFAR DET VERKLIGA MÖTET

Face-to-face

I en allt mer digitaliserad värld, blir det fysiska mötet än viktigare. Fördjupade befintliga relationer och nya face-to-face möten med leverantörer du idag inte känner till ger framgångsrika fastighetsprojekt. Det fysiska mötet är trots allt avgörande för tillväxtskapande affärsrelationer.

INSIKTER OM MORGONDAGENS FASTIGHETSUTVECKLING

Kunskapsöverföring

Tankeledare, analytiker, företagsledare, forskare, politiker, utställare och besökare - vi optimerar mässan för kunskapsöverföring och dialog. Så att fastighetsbranschen ska fortsätta framåt genom dina utvecklingsprojekt.

TIDSEFFEKTIVT

Vi värnar om din tid

Alla dina fastighetslösningar på 2,500 nyhetsspäckade kvm
i en modern mässanläggning nära dig. Du lägger endast en arbetsdag och maximerar antalet leverantörskontakter med hjälp av våra digitala mässverktyg.

DEt här är fastighetsmässan

Vad upptäcker du på plats?

FastighetsMässan kan brytas ner i tre större områden som tillsammans skapar en heltäckande och renodlad mötesplats för förvaltningsområdet.

 1. Insidan – de senaste fastighetslösningarna för allt som rör insidan av den befintliga fastigheten.
 2. Utsidan – lösningarna som utvecklar miljön runt omkring den befintliga fastigheten.
 3. “Flavour of the Year” – ett fokusområde som anpassas varje år för att möta branschens efterfrågan.

Hållbarhet och digitalisering löper som ett övergripande tema genom mässan, så att du på ett snabbt sätt kan greppa omställningen till hållbara, drfitsäkra, säkra och lönsamma fastigheter.

Allt för den befintliga fastighetens insida

FÖRVALTNING

Drift, underhåll, energi, värme, kyla, vatten, renoveringar, service, förvaltningstjänster.
Läs mer

Allt för den befintliga fastighetens utemiljö

UTEMILJÖ

Utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning och tjänster för en trivsam utemiljö.
Läs mer

Flavour of the year 2021

SÄKERHET

Fastighetssäkerhet, IT-säkerhet, brandskydd och larm.
Läs mer


DET HÄR HÄNDE PÅ FASTIGHETSMÄSSAN GÖTEBORG 2019

Det var ett fullspäckat mässgolv, med leverantörer av fastighetslösningar för inne- och utemiljö från hela Sverige. Regionala fastighetsägare, förvaltarbolag, och bostadsrättsföreningar kunde navigera mellan morgondagens lösningar för bl.a. energistyrning, fastighetssäkerhet, fastighetsunderhåll, fastighetsdrift, renoveringsteknik och park-och utemiljö. Utöver det, så erbjöds även möjligheten till kompetensutveckling på utbildningsdagar i samarbete med våra partners, innovationsspaning på Proptechområdet och förkovring genom några av alla våra spännande föreläsningar. 

certifieringar

UTBILDNING

RISE erbjöd utbildningen "Energibyggare - för ett hållbart samhälle" och en djupdykning om fastighetsrenovering. Hissförbundet höll seminarie om underhåll, tillgänglighet och energi - 3 områden där fastighetsägare kan spara pengar och öka fastighetsvärdet. SCB höll utbildningsdagar om fastighetsekonomi och fastighetsjuridik.

AdobeStock_286389058 (1) [Converted]

INNOVATIONSSPANING

I Proptech Area presenterade fastighetsbranschens start-ups innovativa fastighetslösningar som svar på fastighetsägarens framtid utmaningar. I Proptech Area pratades det bl.a. om energioptimering, elfordon, bilpoolslösningar för fastighetsägare, värmepumpar, sol- och hybridtekniklösningar för hållbar energikonsumtion.

Business man holding light bulbs, ideas of new ideas with innovative technology and creativity.

INSPIRATION

Ett seminarieprogram med över 80 högaktuella talare och paneldebattörer bjöd på inspiration.Sweden Green Building Council och Castellum pratade klimatneutrala byggnader. Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen pratade om lönsamma värmepumpar. Göteborg Energi, Skanska och Platzer behandlade frågor om hur fastighetsägare kan bli proaktiva i energiarbetet.

ÄR FASTIGHETSMÄSSAN RÄTT MÖTESPLATS FÖR DIG?

Det här är några av mässans vanligaste besökare

 • Fastighetschef 
 • Fastighetsägare
 • Säkerhetschef
 • Driftchef
 • Förvaltningschef
 • Digitaliseringsansvarig
 • Hållbarhetschef
 • Inköpschef
 • Underhållschef
 • Teknisk chef
 • Utvecklingschef
 • Automationstekniker och automationsingenjörer
 • Drifttekniker och driftingenjörer
 • Energitekniker och energiingenjörer
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärdar
 • Fastighetsingenjörer
 • Servicetekniker och serviceingenjörer
 • Underhållstekniker underhållsingenjörer
 • VVS- och ventilationsingenjörer
 • Vattenkraftsingenjörer
 

Vad säger de som besökt mässan tidigare?

“Det är här vi upptäcker framtiden inom fastighetsbranschen”

Mässan ger oss en bra möjlighet att scanna av marknaden. Jag såg också ett stort utbud av innovativa lösningar. Cirka 70% av vårt fastighetsbestånd i miljonprogrammet berörs av stambyte och på mässan hittade vi en hel del nya, kostnadseffektiva lösningar som vi absolut kommer att titta vidare på!

Peter Schulen, Projektledare, Kungälvsbostäder

Bra överblick över många områden fast i mindre skala, vilket gör att man inte missar någon produkt. Härligt att kunna se produkter i verkligheten istället för på nätet.

Tomas Eriksson, Fastighetschef, Schenker

Vilka ställer ut på fastighetsmässan i göteborg 2021?

Det här är några av de leverantörer du möter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på mässnyheter och bli först med att ta emot exklusiva förhandserbjudanden.

Scroll to Top