Som en del av Easyfairs group är FastighetsMässan medlem i Net Zero Carbon Events åtagandet och förhåller oss till att vara nettonoll by 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030.

Easyfairs åtar sig att driva FastighetsMässan på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

Våra huvudinitiativ:

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Energi

 • FastighetsMässan begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC)
 • Anläggningen är är utrustad med LED-belysning

Produktion & avfall

FastighetsMässan implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

Produktion & avfall

 • FastighetsMässan sorterar avfallet som genereras av våra evenemang
 • FastighetsMässan lägger ut återanvändbara mattplattor på våra evenemang
 • FastighetsMässan Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.

Resor & boende

FastighetsMässan minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

Resor & boende

 • Elbilsladdare finns i närliggande anslutning till anläggningen
 • Anläggningen har cykelparkering
 • FastighetsMässan rekommenderar samåkning till eventet (bilpool)

Mat & Matavfall

FastighetsMässan tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen, minskar matsvinn och donerar överbliven mat till välgörenhet.

Mat & Matavfall

 • FastighetsMässan uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall
 • Vegetariska och veganska alternativ finns tillgängliga vid serveringsställena.

Frakt & Logistik

FastighetsMässan monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​ .

Frakt & logistik

 • FastighetsMässan tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal
 • FastighetsMässan väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter

Socialt ansvar

FastighetsMässan strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av vårt evenemang

Socialt ansvar

 • FastighetsMässan seminarieprogram fokuserar på ämnen inom hållbarhet
 • FastighetsMässan erbjuder en plattform för startups att presentera sina banbrytande innovationer

Gör FastighetsMässan sällskap och agera för framtiden!

Utställare

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Monterdesign & avfall:

Välj ett återanvändbart monterpaket från arrangören eller designa din egen monter så att strukturen kommer att återanvändas flera gånger, år efter år. Arbeta med din monterbyggare för att göra din monter så hållbar som möjligt! Undvik att skapa ett engångsställ bara för ett evenemang. Skapa återanvändbara skyltar (utan något datum på det) gjorda av återvinningsbart material och med miljövänligt bläck när det är möjligt Använd LED-belysning och annan energieffektiv utrustning för din monter och glöm inte att stänga av den i slutet av dagen Försök att inte använda matta, och om du verkligen behöver det, välj helst återanvändbara mattplattor. Om du använder vanlig matta, se till att den är återvinningsbar och att den kommer att återvinnas

Resor & boende:

När det är möjligt, välj kollektivtrafik eller samåkning med dina kollegor Välj ett hotell inom gångavstånd och/eller tillämpa miljövänliga metoder

Logistik & transport:

Konsolidera dina försändelser och använd helst transport- och logistikföretag som tillämpar hållbara metoder Gynna lokala leverantörer för att stödja den lokala ekonomin och minska transporterna Gynna leverantörer som uppvisar miljömässiga och sociala meriter

Mat & Matavfall:

Ta med din egen återanvändbara vattenflaska och använd våra vattenstationer för att hjälpa oss att minska användningen av engångsplast. Om du serverar mat i din monter, välj helst lokalproducerade och växtbaserade alternativ och undvik användning av engångsplast. Undvik matsvinn och beställ endast den mängd mat som behövs.

Socialt ansvar:

Ta en aktiv roll i de olika initiativ och diskussioner under evenemanget som kommer att stödja den hållbara utvecklingen inom din sektor. Inspirera besökare genom att visa upp de hållbara egenskaperna hos dina produkter.

BESÖKARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event och Easyfairs gemensamma globala initiativ. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter

Scroll to Top