13-14 sep 2023 | Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Välkommen till FastighetsMässan - mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter.

En väletablerad mötesplats i fastighetsbranschen

I över 10 år har FastighetsMässan varit den mötesarena där beslutsfattare från fastighetsbranschen träffar lösningsleverantörer inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö, säkerhet och automation för att skapa lönsamma fastigheter tillsammans.  Mötesplatsen har tidigare år även inkluderat viss stadsplanering, anläggning och nybyggnation, men från och med år 2021 så fokuserar vi stenhårt på förvaltning av befintliga fastigheter och miljön runt omkring. I Easyfairs eventporfölj finner du även vår systermässa Byggmässan för dig i byggnations- och anläggningsbranschen. Hos FastighetsMässan är det fastighetsförvaltning för hela slanten! Eftersom vi värnar om din tid.

Hur ser fastighetsmässans koncept ut?

FastighetsMässan kan brytas ner i tre större områden: 
1) Fastighetslösningar för insidan av den befintliga fastigheten
2) Produkter och tjänster för en trivsam utemiljön
3) Flavour of the Year - ett fokusområde som känns extra viktigt att belysa och som kan anpassas varje år mässan går.

Tidigare år har mässan Säkerhet arrangerats parallellt med Fastighetsmässan. Nu lyfter vi in "Fastighetssäkerhet och Skydd" som ett helt eget fokusområde med säkerhet enbart för fastighetsrelaterade frågor - såväl fysiska produkter som IT-lösningar.  Hållbarhet och digitalisering är alltid ett genomgående tema, så att du på ett snabbt och enkelt sätt kan greppa omställningen till hållbara, driftsäkra och lönsamma fastigheter.

Hållbara Energilösningar

Förnybara energikällor och energioptimering. För morgondagens hållbara fastigheter. Har du en produkt eller tjänst inom energiområdet?

Ventilation, värme och kyla

En bra inomhusmiljö är så mycket mer än det som syns. Välkommen att visa upp era senaste fastighetslösningar inom ventilation, värme och kyla.

Drift, underhåll och renoveringar

Minskade driftstörningar, underhålls- och renoveringskostnader och nöjdare hyresgäster ger glada fastighetsägare. Visa dem dina produkter och tjänster.

Fastighetsautomation och IT-system

Ny teknik och digitalisering skapar
utvecklingsmöjligheter för fastighetsägare. Har du lösningen som fastighetsägaren inte bör vara utan?

Fastighetens utomhusmiljö

Utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning och tjänster för en trivsam utemiljö. Ibland är det utsidan som är viktigast.

Förvaltnings-tjänster

Teknisk, ekonomisk och digital förvaltning är områden som kan ge stor avkastning för fastighetsägaren. Boka en plats hos oss och visa det senaste!

Flavour of the Year Fastighetssäkerhet

På FastighetsMässan 2021 gör vi Fastighetssäkerhet till ett helt eget fokusområde. Säkerhetstekniska lösningar och de senaste produkterna för en säker och trygg fastighetsmiljö.

Seminarier och utbildningar

Öppna föreläsningar och paneldebatter ger dig framtidens fastighetsbransch på två dagar. Kompetensutvecklas genom branschutbildningar och certifieringar.

Nätverksträffar och branschmingel

FastighetsMässan är en affärs-katalysator. En plats som ger ekonomin en skjuts. Därför stimulerar vi nätverksbyggande på alla sätt vi kan.

Fastighetsmässans värdegrund

LYHÖRDHET

FastighetsMässan utformas efter branschens behov. Utöver vårt fasta utbud - förvaltningsområdets kärnområden - så introducerar vi årligen ett nytt fokusområde. Området utformas efter att vi gjort en grundlig behovsanalys, genom enkäter och genom att rådfråga medlemmarna i mässans Advisory Board.


PROFESSIONALISM

Easyfairs investerar stort i medarbetares kompetensutveckling så att vi som jobbar med mötesplatserna utvecklas och levererar fackmannamässigt utförda upplevelser, med yrkesskicklighet och engagemang. FastighetsMässans team är ett glatt gäng med mångårig erfarenhet av att ordna mässor i fastighetsbranschen.


TRYGGHET

Vi gör allt för att våra event och anläggningar ska vara rena och säkra mötesplatser för att träffas och göra affärer. Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet. Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär. Du kan därför känna dig helt säker när du besöker våra event och anläggningar.