En väletablerad mötesplats i fastighetsbranschen

I över 10 år har FastighetsMässan varit den mötesarena där beslutsfattare från fastighetsbranschen träffar lösningsleverantörer inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö, säkerhet och automation för att skapa lönsamma fastigheter tillsammans.  Mötesplatsen har tidigare år även inkluderat viss stadsplanering, anläggning och nybyggnation, men nu fokuserar vi stenhårt på förvaltning av befintliga fastigheter och miljön runt omkring.

Hur ser fastighetsmässans koncept ut?

FastighetsMässan kan brytas ner i tre större områden: 
1) Fastighetslösningar för insidan av den befintliga fastigheten
2) Produkter och tjänster för en trivsam utemiljön
3) Flavour of the Year - ett fokusområde som känns extra viktigt att belysa och som kan anpassas varje år mässan går.

Tidigare år har mässan Säkerhet arrangerats parallellt med Fastighetsmässan. Nu lyfter vi in "Fastighetssäkerhet och Skydd" som ett helt eget fokusområde med säkerhet enbart för fastighetsrelaterade frågor - såväl fysiska produkter som IT-lösningar.  Hållbarhet och digitalisering är alltid ett genomgående tema, så att du på ett snabbt och enkelt sätt kan greppa omställningen till hållbara, driftsäkra och lönsamma fastigheter.

Hållbara Energilösningar

Förnybara energikällor och energioptimering. För morgondagens hållbara fastigheter. Har du en produkt eller tjänst inom energiområdet?

Ventilation, värme och kyla

En bra inomhusmiljö är så mycket mer än det som syns. Välkommen att visa upp era senaste fastighetslösningar inom ventilation, värme och kyla.

Drift, underhåll och renoveringar

Minskade driftstörningar, underhålls- och renoveringskostnader och nöjdare hyresgäster ger glada fastighetsägare. Visa dem dina produkter och tjänster.

Fastighetsautomation och IT-system

Ny teknik och digitalisering skapar
utvecklingsmöjligheter för fastighetsägare. Har du lösningen som fastighetsägaren inte bör vara utan?

Fastighetens utomhusmiljö

Utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning och tjänster för en trivsam utemiljö. Ibland är det utsidan som är viktigast.

Förvaltnings-tjänster

Teknisk, ekonomisk och digital förvaltning är områden som kan ge stor avkastning för fastighetsägaren. Boka en plats hos oss och visa det senaste!

Flavour of the Year Fastighetssäkerhet

På FastighetsMässan i Göteborg 2023 gör vi Fastighetssäkerhet till ett helt eget fokusområde. Säkerhetstekniska lösningar och de senaste produkterna för en säker och trygg fastighetsmiljö.

Seminarier och utbildningar

Öppna föreläsningar och paneldebatter ger dig framtidens fastighetsbransch på två dagar. Kompetensutvecklas genom branschutbildningar och certifieringar.

Nätverksträffar och branschmingel

FastighetsMässan är en affärs-katalysator. En plats som ger ekonomin en skjuts. Därför stimulerar vi nätverksbyggande på alla sätt vi kan.
Scroll to Top