Amax Konsult AB

Egenkontroll

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Med vår hjälp kommer er brandinformation alltid att vara aktuell och ni spar tid i ert löpande
arbete med brandtillsynen

Digitala underlag för ert SBA-arbete
Enligt myndighetskrav ska ni bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete vilket bland annat innebär att ni ska
genomföra brandskyddsronder minst en gång i kvartalet.

Vi gör det enkelt för er. När vi uppdaterar era arkitektritningar i samband med ombyggnationer, ser vi givetvis till
att även uppdatera brandskyddsritningar, SBA-ritningar och utrymningsplaner. Varje kontrollpunkt i er brandtillsyn
blir numrerade i den checklista som också utgör grunden för era protokoll. När vi lägger in brandtillsynerna i
vårt system di_ i Planera, får ni en notis varje gång det är dags att göra en ny besiktning. Nästa gång ni skall göra en
rondering, skriver ni bara ut den aktuella ritningen och kan enkelt stämma av punkterna som redan finns utmärkta
ritningen. Vi kan även skapa OR/SR-ritningar för larm och sprinklers samt insatsplaner för industrifastigheter.

Att ha allt under kontroll ger inte bara en bra magkänsla. Ordning och reda leder också till färre brandtillsyner
– och med det – lägre kostnader.

Detta ingår i AMAX Egenkontroll SBA
Utrymningsplaner – hur tar vi oss ut om det börjar brinna?
Egenkontrollplaner (SBA) – företagets eget brandskyddsarbete.
Checklistor – all information för regelbundna kontroller.
Ständigt uppdaterad SBA-information.
Kontrollplaner – företagets eget brandskyddsarbete.
Checklistor – all information för regelbundna kontroller.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top