Avarn Security AB

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Avarn Security har lång erfarenhet av parkeringsområdet och kan erbjuda helhetslösningar för alla typer av parkeringsanläggningar.
Vår grundsten är våra välutbildade parkeringsvakter som är på plats för att öka trafiksäkerheten. Parkeringsvakten bidrar till en ökad trafiksäkerhet i bostadsområden och stadsmiljö. Att informera om parkeringsregler och hänvisa till lämpliga parkeringsområden ingår i arbetet, liksom att kontrollera att erlagda avgifter och tillstånd är korrekta.
Våra parkeringsvakter arbetar på tomtmark och gatumark, och vi hanterar hela processen, från utfärdande av kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden.
Avarn Security har även egna tekniker, och utbildare med juridisk kunskap som kompletterar parkeringsverksamheten. Vi installerar och servar bland annat egna eller kunders parkeringsautomater samt sköter löpande redovisning av intäkter och avgifter till kund.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top