Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
24 resultat
Jenny Nilsson 

Lyckas med ängsmark

Vår utemiljö är full av svårskötta slänter och småytor med gräs som ständigt ska klippas. Ställ om till äng för lättare skötsel och högre värden! Lär dig mer om vilka platser som har förutsättningar och hur de ska skötas.

Läs mer »
Anna Werner  Filip Johansson 

Solcellshalvdagen

En halvdagskonferens i samarbete med Svensk Solenergi. Här kan du lyssna på tekniska experter som ger dig kunskap och verktyg för att möta de krav som ställs på dig som är verksam i branschen. Allt för att underlätta i bryggan mot privatpersoner, tillverkare och dig som vill investera i teknologin.

Läs mer »
Britta Permats  Jonathan Hall  Lars Ekberg  Dennis Bokedal 

Hur kan vi spara energi utan att försämra inomhusmiljön?

Energihushållning i bostäder och lokaler är en mycket viktig och aktuell fråga nu när det är ”energikris”. Men hur undviker vi risken att inomhusmiljön samtidigt försämras när vi gör åtgärder för energihushållning? Vilka alternativa lösningar finns och vad är viktigt att tänka på för att undvika fallgropar?

Läs mer »
Tommy Everell 

Mobilitet, digitalisering och samverkan

Vi diskuterar laddning, digitalisering och gränsöverskridande alternativ för mobilitet med utgångspunkt i modernisering av parkeringsytor Hur vi kan optimera nyttjande, prissättning och utfall med ökad kundnöjdhet samt lönsammare parkeringsaffär för fastighetsägaren.

Läs mer »
Scroll to Top