Energiengagemang

Projektledare Samråd och Tillstånd Solparker

Vill du bli en del av den växande och högaktuella solenergibranschen i ett av Sveriges största solcellsinstallationsföretag? Efterfrågan på storskaliga solenergiprojekt ökar och vår organisation behöver växa med ytterligare en projektledare för att matcha den ökade volymen av inkommande projekt. Varmt välkommen till ett kunskapsrikt och framåtlutande företag!

Dela :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Rollen ingår i teamet Projektledare Samråd och Tillstånd. Ditt uppdrag är att utveckla och driva projekt från påskrivet markarrendeavtal till laga kraft-vunna tillstånd. Du har ett stort eget ansvar att driva dina projekt självständigt. Du arbetar nära våra markägare och har kontakten med myndigheten och nätägare för att säkerställa att prövningen genomförs med hög lagefterlevnad och på ett effektivt sätt.

Inom kompetensområdet kan frågorna behandla allt från strandskydd, vattenverksamhet, bygglov och MKB och miljöbedömningar till beslut om investeringar och utredningar samt frågor rörande fastighetsrättsliga spörsmål relaterade till nyttjanderätter och servitut.

Du kommer att ha ett tätt samarbete med de andra projektledarna i teamet, men också ett nära samarbete med projektutvecklarna, som arbetar fram projekten och lämnar över dem till Projektledarna när markarrendeavtal finns. I den omfattning som projekten kräver spetskompetens finns vårt team för Teknisk support, som har en övergripande funktion inom koncernen att bistå med expertis inom produktionsberäkningar, ritningar, elnät, samt frågor rörande eco- och agrivoltaics.

Som en del av affärsområde Utility har du goda möjligheter att påverka ditt arbete och vara en del av koncernens utvecklingsresa. I takt med att affärsområdet expanderar ser vi att det på sikt även kan finnas möjligheter att vara mer delaktig i projektens byggfas, om kompetens och intresse finns.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top